loading

Zadnja događanja

Poslovne aktualnosti

Aplikacija za online naručivanje hrane

Razvili smo aplikaciju za online naručivanje hrane koja korisnicima omogućava naručivanje hrane na jednostavan i intuitivan način.
Važnija svojstva aplikacije su:

  • mogućnost podjele glavnih jela po tipovima,
  • osim glavnih jela mogućnost naručivanja dodataka hrane,
  • definiranje zona dostave hrane, cijene dostave, minimalne dostave,
  • definiranje radnog vremena po danima u tjednu,
  • definiranje neradnih dana (praznici),
  • verifikacija svih parametara potrebnih da bi se narudžba izvršila (minimalna narudžba, radno vrijeme, praznici, podaci za dostavu...),
  • prikaz općih podataka o restoranu ili pizzeriji (o nama, blog, kontakt),
  • administracijski tracking narudžbe,
  • grafički prikaz statistike narudžbi,
  • osim u administracijskom sučelju i na e-mail, postoji mogućnost dobivanja obavijesti narudžbe na SMS

Aplikaciju krasi moderan dizajn, brza navigacija i responzivno sučelje koje se prilagođava uređajima različitih rezolucija, a pozadina aplikacije razvijena je najnovijom verzijom CakePHP-a što aplikaciju čini veoma sigurnom, brzom i pouzdanom, te s laganom mogućnošću daljnje nadogradnje.